Gaki #656 2003.04.27
6th Genkai Series Niapolitain